GettyImages-1153908151 copy

Bæredygtighed

Som verdens største smykkeproducent arbejder vi målrettet for at reducere vores miljøpåvirkning og har forpligtet os til at være helt CO2-neutrale fra 2025. Få mere at vide om vores bæredygtige metoder.

Vores ambitioner: 1 af 4

100 % CO2-neutrale

I starten af 2020 forpligtede Pandora sig til at blive CO2-neutral inden for sine egne aktiviteter fra 2025. Det gælder bl.a. vores produktionsanlæg, kontorer, detailbutikker og lagerfaciliteter.

Vores ambitioner: 2 af 4

Mod 100 % genanvendt guld og sølv

Fra 2025 vil alt det guld og sølv, vi anvender i vores produkter, komme fra genanvendelige kilder.

Vores ambitioner: 3 af 4

Vedvarende energi

Vi har forpligtet os til at anvende 100 % elektricitet fra vedvarende energikilder på vores produktionsanlæg ved udgangen af 2020.

Vores ambitioner: 4 af 4

Videnskabeligt baseret miljømål

Vi har tilsluttet os klimainitiativet Science Based Targets og har dermed forpligtet os til at nedbringe CO2-udledningen i hele vores værdikæde i overensstemmelse med Parisaftalen.

HIGH_RGB_PAN_CORP17_0096_1116_N21_RGB
PAN_CORP18_0034_1031_N21_RGB copy
Cirkulære og bæredygtige smykker

Mod cirkularitet

Hos Pandora arbejder vi målrettet mod at opnå cirkularitet i vores materialer og affald, f.eks. ved at anvende sølv og guld, der kan genbruges igen og igen.

Fakta: 1 af 4

En mere miljøbevidst tankegang

De miljømæssige omkostninger for kubisk zirkonia er kun 0,001 % af en naturligt brudt diamants. Læs mere om vores kunstigt fremstillede sten – de sten, vi bruger mest i Pandora smykker.

Fakta: 2 af 4

Genanvendte metaller har en lavere miljøpåvirkning

Ved at genanvende metaller kan vi reducere CO2-udledningen med to tredjedel for sølv og over 99 % for guld, afhængigt af deres livscyklusvurdering.

Fakta: 3 af 4

Vores fire primære affaldsstrømme

Vores høje genanvendelsesgrad skyldes primært en genanvendelsesrate på 100 % for vores fire primære affaldsstrømme: gips, glas, voks og gummi.

Fakta: 4 af 4

En bæredygtig fremtid

Som en del af vores mål om at reducere vores bredere miljøpåvirkning arbejder vi mod, at alle vores materialer bliver vedvarende, genanvendte eller på anden måde bæredygtige.

HIGH_BIRTH17_NOVEMBER_05_RGB
_Y9A9599_Pink_N21 copy 2
En reduceret miljøpåvirkning

En genanvendelsesgrad på 88 %

Foruden at reducere CO2-udledningen arbejder vi løbende på at reducere vores bredere miljøpåvirkning. Sidste år blev 88 % af alt affald fra vores produktionsanlæg således genanvendt.

MEDIUM_PAN_CORP18_0064_011116_N21_RGB copy
southpole1199-03_1920x768 copy
Produktion med tanke på fremtiden

Grønne faciliteter

Pandoras produktionsanlæg i Thailand er nogle af branchens mest moderne og energieffektive. For at nå vores mål om at anvende 100 % vedvarende energi vil vi starte med at øge vores egen produktion af grøn strøm ved at installere solpaneler på vores produktionsanlæg. Samtidig arbejder vi på at nedbringe eller genanvende vores affaldsmaterialer og spildevand på vores produktionsanlæg.

Fakta: 1 af 3

Reduktion af den årlige CO2-udledning

Ved at skifte til 100 % vedvarende energi vil Pandora reducere sit årlige CO2-fodaftryk med over 35.000 tons.

Fakta: 2 af 3

Vores vandforbrug og spildevand

Som led i vores forpligtelse om løbende at reducere vores bredere miljøpåvirkning har vi også fokus på vandforbrug og spildevand på vores produktionsanlæg.

Fakta: 3 af 3

Forbedret genanvendelse af vand

Som et resultat af forskellige investeringer i genanvendelse af spildevand på vores produktionsanlæg har vi forbedret vores genanvendelsesgrad fra 22 % i 2018 til 23 % i 2019.

MEDIUM_PAN_CORP18_0062_1031_N21_RGB copy
MEDIUM_PAN_CORP17_0332_1221_N21_RGB copy

Vores tilstedeværelse i Thailand

Vores produktionsanlæg i Thailand skaber et sikkert og sundt arbejdsmiljø for over 10.000 medarbejdere. Foruden en konkurrencedygtig løn tilbyder vi medarbejderne på vores produktionsanlæg omfattende kurser i faglig og personlig udvikling, forældreundervisning, adgang til vores bibliotek, kantiner på arbejdspladsen og gratis bustransport til og fra arbejde.

Ansvarligt indkøb

Indvirkning gennem leverandører

Vi bestræber os på at samarbejde med leverandører, der deler vores engagement i bæredygtighed, og vi tog i 2019 initiativ til bedre at afstemme vores program for ansvarligt indkøb med vores bæredygtighedsambitioner. Gennem vores kategorispecifikke tilgang til ansvarligt indkøb søger vi at forbedre vores resultater ud fra tre mål: ansvarlighed, sporbarhed og gennemsigtighed.

Q1_MODEL_MARCH_HELLOSPRING_ROSE_04_RGB copy
Mål for ansvarligt indkøb: 1 af 3

Ansvar

Vi vil forbedre vores forsyningskædes samfunds- og miljømæssige fodaftryk, primært ved at vælge leverandører, der overholder kategorispecifikke internationalt anerkendte standarder. F.eks. kommer alt det sølv og guld, der bruges til at fremstille vores smykker, fra certificerede ansvarlige kilder i henhold til Responsible Jewellery Council Code of Practice eller London Bullion Market Association Good Delivery Rules. Dette bekræftes ved hjælp af en due diligence af vores leverandører.

Mål for ansvarligt indkøb: 2 af 3

Sporbarhed

Vi vil blive bedre til at spore vores råmaterialers oprindelse, herunder ved at sikre, at råmaterialer er konfliktfri. I den forbindelse følger vi OECD's retningslinjer for ansvarlig virksomhedsadfærd (Guidelines for Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct).

Mål for ansvarligt indkøb: 3 af 3

Gennemsigtighed

Vi vil forbedre vores offentliggørelse af oplysninger om hovedleverandører og vores forsyningskæders struktur. Vi har siden 2018 offentliggjort oplysninger om vores leverandører af sølv- og guldkorn og diamanter og vil udvide disse til også at omfatte andre primære råmaterialer.

Mål for bæredygtig udvikling

Pandora tilslutter sig FN's verdensmål. Det er primært fire af målene, der er retningsgivende for vores strategi, da det er her, vi kan bidrage mest.