VILKÅR OG BETINGELSER


Betingelser

Disse Betingelser gælder for leverancer fra Pandora Online til Danmark.

Parter og politikker

Denne hjemmeside på URL "http://dk.pandora.net/da" ("Pandora Online") drives af Pandora Int. ApS og de varer, som du køber via Pandora Online, vil blive solgt til dig af Pandora Int. ApS, der har hjemstedsadressen Havneholmen 17-19, DK-1561 Copenhagen V (CVR-nr. 28505116, moms-nr. 28505116) (herefter omtalt som “Pandora”).

Pandora gør meget ud af at beskytte brugernes persondata.

Når du køber produkter fra Pandora Online er det en betingelse, at du accepterer databeskyttelsespolitikken. Du kan i databeskyttelsespolitikken finde oplysninger om, hvordan Pandora Online indsamler og bruger personoplysninger fra brugerne.

Såfremt du via Pandora Online køber produkter fra Pandora, vil dette køb være omfattet af disse betingelser. Du bedes omhyggeligt læse disse betingelser, før du bestiller produkter fra Pandora Online. Du skal vide, at hvis du bestiller produkter, accepterer du at være omfattet af disse betingelser.


Salgsbetingelser

1. Om disse Salgsbetingelser

Disse Salgsbetingelser gælder for alle ordrer og køb hos Pandora Online.

Hvad angår købene i Pandora Online kommunikerer Pandora elektronisk, idet vi enten sender en e-mail eller laver et elektronisk opslag i Pandora Online. Ved at anvende denne online-butik accepterer du, at alle hensigtserklæringer, meddelelser, offentliggørelser og andre oplysninger leveres elektronisk, medmindre det ved lov kræves, at oplysningerne skal gives skriftligt.

Disse Salgsbetingelser vil til enhver tid kunne blive ændret, og deres seneste ikrafttrædelsesdato fremgår af Pandoras hjemmeside.

Såfremt der sker ændringer i Salgsbetingelserne, vil disse ændringer være gældende for ordrer, der afgives på eller efter ændringernes ikrafttrædelsesdato, forudsat at det på datoen for afgivelsen af ordren fremgår af hjemmesiden, at de ændrede Salgsbetingelser er gældende på det tidspunkt. Før du afgiver en ordre, vil du få rimelig mulighed for at læse disse Salgsbetingelser, og du vil blive bedt om at acceptere dem.

HVIS DU IKKE FØLER DIG I STAND TIL AT ACCEPTERE DISSE SALGSBETINGELSER, KAN DU IKKE KØBE DE PRODUKTER, DER SÆLGES PÅ PANDORA ONLINE.


2. Din personlige konto

Du vil skulle oprette en brugerkonto (personligt bruger-ID eller brugernavn). Du er selv ansvarlig for at holde dit brugernavn og password fortroligt og for at begrænse adgangen til dit brugernavn, password og konto, og du accepterer at påtage dig ansvaret for alle de aktiviteter og køb, der sker på din konto, medmindre sådanne aktiviteter eller køb udføres af en udenforstående tredjemand, der har skaffet sig adgang til din konto på en måde, der ikke skyldes uagtsomhed eller forsømmelse fra din side.


3. Afgivelse af en ordre

For at handle via Pandora Online skal du:
• have accepteret disse Salgsbetingelser og databeskyttelsespolitikken,
• forsyne os med dit navn og adresse, telefonnummer, e-mail-adresse, betalingsoplysninger og andre obligatoriske oplysninger,
• forsyne os med en gyldig leveringsadresse (bemærk, at Pandora Online ikke er i stand til at levere til postboks-adresser og automatiserede pakkedistributionscentre. Vores ordrer sendes med kurér, hvor der kræves underskrift ved levering),
• være ejer eller autoriseret indehaver af et gyldigt betalings-/kreditkort til køb af produkterne, såfremt du betaler med betalings-/kreditkort, eller være indehaver af en gyldig paypal-konto til køb af produkterne, såfremt du betaler med Paypal, og
• have retshabilitet til et indgå bindende kontrakter.

Pandoras danske hjemmeside er kun beregnet til at blive anvendt af personer, der ønsker levering i Danmark, ekskl. Grønland og Færøerne.

Du kan afgive en ordre ved at fortsætte til kassen efter at have klikket på knappen "TILFØJ TIL INDKØBSKURVEN".

Du er enig i, at din(e) ordre(r) er et tilbud om at købe de(t) i din ordre anførte produkt(er) i overensstemmelse med Salgsbetingelserne.

Hver enkelt ordre på et produkt anses for at være et separat køb. Alle ordrer er derefter betinget af Pandoras godkendelse, og Pandora forbeholder sig ret til at undlade at godkende ordrer, uden at Pandora er nødt til at anføre en årsag hertil (herunder men ikke begrænset til ordrer, hvor der er mistanke om bedrageri). Såfremt Pandora ikke godkender din ordre, vil du blive orienteret om dette.

Du vil blive givet mulighed for at gennemgå din(e) ordre(r), læse og acceptere Salgsbetingelserne, tjekke den samlede pris og indholdet af din(e) ordre(r) samt de oplysninger, du har afgivet, og du vil få mulighed for at rette eventuelle fejl, før du bekræfter din(e) ordre(r).


4. Ordrebehandling og kontraktsindgåelse

Så snart du har færdiggjort din(e) ordre(r) hos Pandora Online i overensstemmelse med de instruktioner, der er tilgængelige på hjemmesiden i forbindelse med online-ordreprocessen, vil Pandora sende en e-mail til den e-mailadresse, du har oplyst, der bekræfter modtagelsen af ordren/ordrer og indeholder en nærmere beskrivelse af de(t) bestilte produkt(er) (e-mail til bekræftelse af ordremodtagelsen).

Denne e-mail skal ikke anses for at være en godkendelse af din(e) ordre(r) - kun en bekræftelse af, at Pandora har modtaget den/dem.

Kontrakten mellem dig og Pandora vil først blive indgået, når Pandora sender dig en e-mail, der bekræfter, at produktet/produkterne er blevet afsendt (e-mail til bekræftelse af afsendelsen).

Kontrakten vedrører kun de produkter, der er omfattet af den e-mail, der bekræfter afsendelsen. Vi er først forpligtet til at levere eventuelle andre produkter, der måtte have indgået i din ordre, når afsendelsen af disse produkter er blevet bekræftet i en separat e-mail.

Der er ikke mulighed for, at man kan gå ind og se hver eneste version af disse Salgsbetingelser, men Pandora sender dig i stedet de gældende Salgsbetingelser sammen med den e-mail, der bekræfter ordremodtagelsen. Indtil du har modtaget den e-mail, der bekræfter afsendelsen, kan du til enhver tid annullere din ordre ved at kontakte Pandoras kundeservice . Hvis du ønsker at annullere din ordre efter at have modtaget den e-mail, der bekræfter afsendelsen, henvises du til afsnit 11 vedrørende Fortrydelsesret.


5. Priser, forsendelse og håndtering, skatter og afgifter

Den pris, der opkræves for et produkt, er den pris, der fremgår af produktets individuelle informations-/præsentationsside på det tidspunkt, hvor din ordre afgives, og prisen vil også blive anført både på den bekræftelsesside, som du får vist efter gennemførelsen af din ordre, og i den e-mail, der bekræfter ordremodtagelsen.

Du bekræfter, at selv efter at Pandora har sendt dig en e-mail med bekræftelse af afsendelsen, gælder det, at hvis en pris er åbenlyst forkert, og hvis det med rimelighed kan forlanges, at du burde have opdaget den forkerte pris, så er Pandora ikke forpligtet til at levere det pågældende produkt til dig til den ukorrekte (lavere) pris.

Priserne for produkterne er inklusive moms og eventuelle andre gældende skatter og afgifter, men eksklusive udgifter til forsendelse og håndtering.

De separate udgifter til forsendelse, håndtering og hertil knyttet moms og andre skatter og afgifter vil blive vist på et sammenfattende skærmbillede, før du færdiggør din ordre, samt i den e-mail, der bekræfter modtagelsen af din ordre. Forsendelsesudgifterne afhænger af det leveringssted og den leveringsmetode, som du vælger i købsprocessen.

Priserne for produkterne og for forsendelse og håndtering vil til enhver tid kunne blive ændret, men sådanne ændringer vil normalt ikke have nogen indvirkning på de ordrer, hvor vi allerede har sendt dig en e-mail, der bekræfter afsendelsen (undtagen hvis en pris er åbenlyst forkert som beskrevet ovenfor).


6. Betaling

Betaling skal ske via en af følgende metoder, som du vælger i forbindelse med købsprocessen: VISA Dankort, Mastercard eller Paypal.

Afhængig af den betalingsmetode, du vælger, vil betalingen blive gennemført i enten ét (Paypal) eller to trin (kreditkort).

For så vidt angår kreditkort (VISA, Mastercard), bliver der på købstidspunktet reserveret et beløb, hvilket kaldes "autorisering". Godkendte kredit- og betalingskort er ligeledes opremset nederst på siden på Pandoras hjemmeside. Såfremt Pandora ikke modtager autoriseringen, forbeholder Pandora sig ret til at annullere din ordre. Værdien af dit/dine køb vil blive afregnet fra det pågældende kort, så snart Pandora har sendt dig den e-mail, der bekræfter afsendelsen.

For så vidt angår Paypal, vil værdien af dit/dine køb blive afregnet på købstidspunktet.


7. Levering

For lagervarer bør du normalt regne med 2-3 hverdage for standardlevering og 1-2 hverdage for ekspres levering, forudsat at din betaling modtages senest kl. 14.00 på den dag, hvor ordren afgives. Levering vil under alle omstændigheder finde sted inden for 30 dage efter afsendelse af den e-mail, der bekræfter afsendelsen.

Hvis Pandora ikke kan levere din ordre inden for den periode, der er anført i den e-mail, der bekræfter afsendelsen, vil du blive kontaktet. Du kan i så fald vælge at annullere din ordre, hvorefter Pandora vil refundere beløbet fuldt ud.

Levering sker kun inden for Danmarks grænser, ekskl. Grønland og Færøerne.

Pandora forbeholder sig ret til at benytte en anden fragtmand til at levere din ordre. Hvis der ønskes ekspreslevering, bedes du vælge dette som forsendelsesmåde.

Forud for hver levering vil du modtage din faktura pr. e-mail.

Såfremt du uden rimelig grund afviser levering eller forsinker modtagelsen af leveringen, efter at Pandora har orienteret dig om, at de har forsøgt at levere de bestilte varer til dig, eller hvis du har forsynet dem med en ukorrekt leveringsadresse, der resulterer i fejlslagen levering, vil pakken blive returneret til Pandora, der dermed vil blive fritaget for sin forpligtelse til at levere varerne inden for leveringsfristen.

Alle standardleveringer sendes med UPS, og der skal kvitteres for pakken ved levering. Hvis der ikke er nogen på adressen til at kvittere for levering af pakken, efterlader UPS en seddel og sender leveringen til et UPS Access Point, hvis der findes et indenfor 2 km, hvor pakken kan afhentes indenfor 10 dage. Hvis der ikke findes et UPS Access Point indenfor 2 km, gøres et forsøg på levering dagen efter igen. Hvis du ikke henter din pakke inden de 10 dage, så vil ordren blive returneret til os. Alle ekspresleveringer sendes med DHL Express, og der skal kvitteres for pakken ved levering. Hvis der ikke er nogen til rådighed for at kvittere for leveringen, sender DHL en SMS-besked om leveringsalternativ (ny adresse, Service Point osv.). Efter kundens svar vil DHL foretage et andet leveringsforsøg senere samme dag eller en anden dag. Hvis andet leveringsforsøg mislykkedes, efterlader DHL en seddel og sender leveringen til et DHL Service Point, hvor pakken kan afhentes de næste 7 dage. Hvis du ikke henter din pakke inden de 7 dage, så vil ordren blive returneret til os.

Pandora kan ikke holdes ansvarlig for eventuel forsinket eller manglende levering, hvis dette skyldes omstændigheder, der ligger uden for Pandoras kontrol, herunder men ikke begrænset til krigs- eller terrorhandlinger, strejker, nationale eller lokale nødsituationer, svigtende transportfaciliteter, strøm- eller forsyningssvigt, jordskælv eller andre naturkatastrofer, eller hvis det skyldes din udsættelse eller forsinkelse af leveringen.


8. Produkter på lager

Pandora gør sig rimelige anstrengelser for at sikre, at de produkter, du bestiller fra Pandora Online, kan leveres. Produkterne udbydes dog til salg efter princippet "først ind, først ud" og kun så længe de er på lager.

Hvis det produkt, du ønsker at bestille, ikke er på lager, vil du teknisk blive forhindret i at gennemføre bestillingsprocessen. Endvidere kan det i undtagelsestilfælde og under uforudsigelige omstændigheder ske, at et produkt, der på hjemmesiden står til at være på lager, udgår fra lageret, efter at du har afgivet din ordre. I så fald vil kontrakten mellem dig og Pandora IKKE blive indgået, hvilket du vil blive orienteret om, og produktet vil ikke indgå i den e-mail, der bekræfter afsendelsen. Såfremt du har foretaget betaling forud for meddelelsen om, at produktet er udgået af lageret (f.eks. ved betaling via Paypal), vil Pandora refundere eventuelle betalte beløb snarest muligt og under alle omstændigheder inden for 14 dage efter at Pandora Int. ApS har orienteret dig om, at produktet er udgået af lageret.


9. Egnethed, produktoplysninger

Når du afgiver en ordre, bedes du sikre dig, at de produkter, du køber, egner sig til det formål, som du har til hensigt at bruge dem til. Du bedes anvende Pandora Online som dit udgangspunkt, når du tjekker produkternes egnethed. Såfremt der skulle være forskel på indholdet på Pandora Online og indholdet af andre hjemmesider (eller andre informationskilder), vil det være den egnethed, som er beskrevet på Pandora Online på købstidspunktet, der vil have forrang. Du bedes bemærke, at på grund af begrænsninger i visningen på skærmen kan den præcise farve, størrelse og design på de genstande, der vises på din skærm, afvige fra genstandenes faktiske udseende.

Hvis de produkter, du har modtaget, ikke svarer til dem, du har bestilt, eller hvis din leverance ikke er komplet eller er beskadiget under transport, bedes du omgående kontakte Pandora enten pr. e-mail eller pr. telefon.


10. Ejendomsret til produkter

Risikoen for og ejendomsretten til produkterne overgår fra Pandora til dig på leveringstidspunktet.


11. Fortrydelsesret – returnering og tilbagebetaling samt ombytning

Oplysning om din fortrydelsesret
Du har 14 (fjorten) dage til fortryde din aftale med Pandora vedrørende de(n) vare(r), som du har købt fra Pandora Online, uden at du behøver at oplyse en årsag til dette. For at kunne udnytte din fortrydelsesret skal du på utvetydig måde oplyse os om din beslutning om at fortryde handlen. Dette kan ske enten ved at sende en e-mail til [email protected] eller ved at sende et brev til Pandora Jewelry GmbH, Ballindamm 39, D-295 Hamburg, Tyskland. Fortrydelsesretten udløber 14 dage efter den dag, hvor du - eller en tredjemand bortset fra fragtmanden og som anført af dig - kommer i fysisk besiddelse af varerne. Såfremt aftalen vedrører flere forskellige varer, som du har bestilt samlet, men som leveres hver for sig, udløber fortrydelsesretten 14 dage efter den dag, hvor du - eller en tredjemand bortset fra fragtmanden og som anført af dig - kommer i fysisk besiddelse af den sidste vare. Såfremt aftalen vedrører levering af en vare, der består af flere sendinger eller pakker, udløber fortrydelsesretten 14 dage efter den dag, hvor du - eller en tredjemand bortset fra fragtmanden og som anført af dig - kommer i fysisk besiddelse af den sidste sending eller pakke. For at overholde tidsfristen for fortrydelse er det tilstrækkeligt, at du sender os din meddelelse om din fortrydelse, før fortrydelsesretten udløber. Se Pandora Online Returpolitik for mere information.

Juridiske konsekvenser ved at udnytte fortrydelsesretten
Hvis du fortryder denne aftale, refunderer vi alle de betalinger, vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke eventuelle ekstraomkostninger, der skyldes, at du har valgt en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden ugrundet ophold og under alle omstændigheder senest 14 dage efter den dag, hvor vi modtager meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi foretager denne refusion ved brug af det samme betalingsmiddel, som du benyttede i forbindelse med den første transaktion, medmindre du udtrykkeligt har accepteret andet. Under alle omstændigheder vil der ikke påløbe nogen gebyrer i forbindelse med refusionen. Vi er berettiget til at tilbageholde refusionsbeløbet indtil det tidspunkt, hvor vi enten har modtaget varerne retur eller har modtaget dokumentation fra dig på, at du har returneret varerne. Du skal returnere varerne via vores logistikpartner UPS eller udlevere varerne til os uden ugrundet ophold og under alle omstændigheder senest 14 dage efter den dag, hvor du orienterer os om din beslutning om at fortryde denne aftale. Tidsfristen overholdes, hvis du returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage. Vi bærer risikoen og omkostningerne ved returneringen af varerne, forudsat at du gør brug af vores logistikpartner UPS i forbindelse med returneringen. Hvis du vælger at returnere varerne på en anden måde, bærer du selv risikoen og omkostningerne ved returneringen.

Alle smykkesæt med varenumre, der starter med B (f.eks. B800002-H), sælges samlet. Bemærk venligst, at hvis du har købet et samlet sæt og ønsker at returnere det mod tilbagebetaling, skal hele sættet returneres.

Returnering og tilbagebetaling - reklamationspolitik
Hvis du af en eller anden grund ikke er helt tilfreds med dit køb fra Pandora Online, kan du - uagtet din ret til at fortryde et køb - inden for 30 dage fra modtagelsen returnere en vare, der er købt hos Pandora Online, og få tilbagebetalt købesummen (med fradrag af de oprindelige leveringsomkostninger). Vi betaler returneringsomkostningerne forudsat at du benytter dig af vores returservice. Hvis du vælger at benytte dig af en anden forsendelsesmetode, bærer du selv omkostningerne til returneringen. For at returnere en købt vare skal du blot følge nedenstående anvisninger, og så tager vi os af resten.

1. Pak dit køb

Udfyld returformularen (der var vedlagt din ordre) ved at afkrydse den eller de varer, du vil returnere, og angive en årsag til returneringen. Hvis du ikke gør dette, kan det tage længere tid for vores kundeservice at identificere din ordre og behandle refunderingen. Pak varen/varerne i originalemballagen (hvis det er muligt) og vedlæg returformularen. Sæt den forudbetalte UPS-returlabel på returpakken, og sørg for, at den sidder godt fast. Kontrollér, at den er tydelig at se på pakken, og at returadressen og stregkoden ikke er dækket til.

2. Aflever returpakken

Aflever returpakken på det nærmeste UPS Access Point, og gem kvitteringen for at du har indleveret den.

3. Modtagelse af betaling

Når vi har modtaget din returpakke, inspiceres alle varer, og vi behandler din refundering. Du vil modtage en e-mail fra [email protected] med besked om, at returneringen er godkendt (du hører fra os inden for ca. 5 hverdage fra den dato, du har sendt pakken). Bemærk, at det kan tage op til 14 dage, før du modtager returbeløbet, afhængigt af din bank.


Ombytning
Hvis du ønsker at ombytte en vare til en anden størrelse venligst kontakt vores kundeservice . Det er vigtigt, at du oplyser os om, hvilket produkt det drejer sig om, og hvilken størrelse du ønsker den ombyttet til. Når vi modtager din vare, sender vi naturligvis din nye vare fragtfrit. Ombytning er også mulig i Pandora Concept Stores. Find nærmeste Pandora Concept Store .

12. Lovmæssige rettigheder

Du er i henhold til loven dækket af en garanti, hvis den købte vare er mangelfuld. I så fald kan du
1. Kræve afhjælpning (efter eget valg enten udbedring af manglen eller levering af en vare uden mangler, medmindre en sådan udbedring eller levering ikke er mulig eller rimelig),
2. Såfremt der ikke kan kræves afhjælpning - opsige aftalen eller modtage et nedslag i købsprisen, og
3. Kræve skadeserstatning.

Den købte vare er fri for væsentlige mangler, hvis den på leveringstidspunktet har den aftalte kvalitet. I det omfang kvaliteten ikke er aftalt, er den købte vare fri for væsentlige mangler
1. Hvis den er egnet til den anvendelse, som er påtænkt i henhold til kontrakten, og/eller
2. Hvis den er egnet til sædvanlig brug, og hvis varens kvalitet er sædvanlig for varer af samme art, og hvis kunden må forvente denne kvalitet for en vare af denne type.

Pandora bærer alle de udgifter, der er forbundet med afhjælpningen, herunder særligt transport samt reparatørernes rejse-, arbejds- og materialeomkostninger. Pandora kan afvise at yde den af dig valgte afhjælpning, hvis den valgte type afhjælpning kun er mulig mod afholdelse af uforholdsmæssigt store udgifter. I denne forbindelse skal der især (men uden begrænsning) tages højde for værdien af varen uden mangler, betydningen af manglen og spørgsmålet om, hvorvidt den alternative form for afhjælpning er mulig uden væsentlig ulempe for dig. Dit krav begrænses i så fald til den alternative form for afhjælpning. Dette påvirker ikke Pandoras ret til også at afvise den alternative form for afhjælpning, såfremt betingelserne i 1. pkt. er opfyldt. Hvis Pandora som led i afhjælpningen leverer en mangelfri vare, kan Pandora forlange, at den mangelfulde vare returneres.
Du vil kun kunne fremsætte krav i relation til mangler ved en købt vare, hvis du rapporterer manglen til Pandora uden unødigt ophold efter, at du har opdaget manglen eller med rimelighed burde have opdaget manglen. Hvis du aflægger en sådan rapport inden for to måneder efter opdagelsen af manglen, anses dette for at være sket rettidigt.
Du bedes gemme din ordrebekræftelse/faktura eller udlevere den til gavemodtageren som originalt købsbevis.
Hvis du på dit Pandora-armbånd bruger charms, der er kopiprodukter, eller som er af et andet fabrikat, kan dette beskadige det unikke trådningssystem. Pandora påtager sig ikke noget ansvar under garantien eller anden form for ansvar for mangler, der skyldes sådan brug.


13. Ansvar

Disse Salgsbetingelser beskriver det fulde omfang af Pandoras forpligtelser i forbindelse med salget af produkterne. Specielt bærer Pandora ikke noget ansvar for at sikre, at produkterne egner sig til dine formål.

Pandora er ikke ansvarlig for indirekte tab, der er en følgevirkning af dit primære tab eller din primære skade, og som ikke med rimelighed kan forudses af dig eller af Pandora, herunder men ikke begrænset til tab af forventet opsparing, tab af indkomst, overskud, kontrakter, virksomhed eller forventet opsparing, tab af data, tab af goodwill eller omdømme, eller for eventuelt tab eller skade af nogen slags eller for noget krav fra din og/eller tredjemands side, medmindre dette udtrykkeligt er beskrevet heri, og medmindre der er tale om skadeserstatning som følge af Pandoras ansvar for dødsfald eller personskade, der skyldes Pandoras eller dets medarbejderes forsæt eller uagtsomhed, [eller] skadeserstatning som følge af Pandoras eller dets medarbejderes forsæt eller grove uagtsomhed.

INTET I DISSE SALGSBETINGELSER HAR NOGEN INDVIRKNING PÅ DINE UFRAVIGELIGE JURIDISKE RETTIGHEDER SOM FORBRUGER.


14. Bestemmelsernes uafhængighed

Såfremt en bestemmelse i disse Salgsbetingelser vurderes at være ulovlig, ugyldig eller uden retskraft, skal den pågældende bestemmelse anses for udskilt fra Salgsbetingelserne og skal ikke have nogen indvirkning på de øvrige bestemmelsers gyldighed eller retskraft. Den ulovlige, ugyldige eller ikke-retskraftige bestemmelse skal i så fald erstattes af en gyldig bestemmelse, der i videst mulige omfang afspejler den økonomiske hensigt og formålet med den oprindelige bestemmelse.

15. Kontaktoplysninger:

Pandoras kundeservice hjælper dig gerne med eventuelle spørgsmål eller reklamationer, der relaterer sig til Pandora Online.

For ordrer og leverancer til Danmark:

Du kan kontakte Pandora Kundeservice pr. e-mail – [email protected] – eller pr. telefon + 45 80 25 31 50 mandag til fredag kl. 9:00-17:00, dog ikke på følgende lukkedage:
• 25. december (juledag)
• 1. januar (nytårsdag)
• 2. påskedag
• 1. maj
• Kristi Himmelfartsdag
• 2. pinsedag
• 15. august
• 21. juli
• 1. november
• 11. november
Vi vil bestræbe os på at løse enhver klage. Såfremt vi ikke er i stand til at løse en tvist, er begge parter berettiget til at søge yderligere bistand gennem ODR-platformen. ODR-platformen er en online platform etableret af Europa-Kommissionen, der tilbyder virksomheder og kunder i EU et forum for løsning af tvister i forbindelse med online-salg, uden at skulle gå til domstolene. De konfliktløsningstjenester, der udbydes på platformen er gratis, dog er ingen af parterne er forpligtet til at deltage.


16. Lovvalg

Disse Salgsbetinger samt dit køb af produkter fra Pandora via Pandora Online er omfattet af og skal fortolkes i overensstemmelse med dansk lov.

Eventuelle tvister eller krav, der måtte opstå i forbindelse med disse Salgsbetingelser eller dit køb af produkter fra Pandora (herunder tvister eller krav uden for kontrakt) vil skulle afgøres ved de danske domstole som værneting. Dette har ikke nogen indflydelse på den eventuelle juridiske ret, som du som forbruger måtte have til at rejse en sag ved dit lokale værneting.

Senest opdateret den 3. juni 2020.


INFORMATIONSSIDE


Operatør af denne hjemmeside:

Pandora Online er navnet på den officielle online-butik for salg af Pandora produkter. Denne specifikke hjemmeside er oprettet til kunder i Danmark. Pandoras hjemmeside drives af Pandora Int. ApS, Havneholmen 17-19, 1561 København V.

Kontaktoplysninger:

For ordrer og leverancer til Danmark
E-mail: [email protected]
Telefon nr.: 80 25 31 50

Register:

Pandora Int. ApS, Havneholmen 17-19, 1561 København V. Reg.nr. DK21410276.

Betingelser og returpolitik:

Betingelserne for Pandora Online gælder for alle ordrer og leverancer via Pandoras hjemmeside. Disse betingelser beskriver vores kunders rettigheder, herunder garantier og returpolitik.

Ophavsrettigheder og varemærker:

Alle rettigheder, inkl. ophavsrettigheder, til fotos, der anvendes på denne hjemmeside, ejes af eller er behørigt givet i licens til Pandora.

Det indhold og de værker, der er vist på disse sider, og som er skabt af Pandora, er omfattet af loven om ophavsret. Kopiering, behandling, distribution og alle former for udnyttelse, der ligger uden for de ophavsretlige grænser, kræver forudgående skriftligt samtykke fra Pandora eller den respektive skaber eller indehaver af ophavsrettighederne. Downloads og kopier af disse sider er kun tilladt til private, ikke-kommercielle formål. I det omfang indholdet ikke er skabt af Pandora, er der opnået behørig licens til tredjemands ophavsrettigheder.

Pandora, Pandora Online er varemærker, der er registreret til fordel for Pandora A/S i Europa og andre jurisdiktioner.

Disse varemærker eller forretningskendetegn må ikke forbindes med produkter eller ydelser, som ikke er fra Pandora, og de må ikke anvendes på nogen måde, der med sandsynlighed vil kunne skabe forvirring blandt Pandoras kunder, eller som vil kunne forringe Pandoras omdømme eller bringe det i miskredit.